Skip to main content

This post is also available in: EN

Drodzy Współpracownicy,

podanie przez Was danych osobowych jest niezbędnym warunkiem możliwości rozpoczęcia procesu zawarcia, podpisania oraz realizacji i rozliczenia umowy o współpracy, a jednocześnie jest to jedyny cel przetwarzania Waszych danych osobowych.

Administratorem Waszych danych osobowych będzie AM ART-MEDIA AGENCJA PR sp. z o. o., 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. U41, tel. 22 522 20 44, e-mail: info@art-media.com.pl.

Wasze dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla pracowników naszej Spółki obsługujących zawartą umowę. Nie przewidujemy możliwości przekazywania Waszych danych osobowych poza Unię Europejską. Możecie być pewni, że Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt. 1 lit. b i c RODO. Macie prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia po upływie terminu możliwych roszczeń cywilnych oraz obowiązkowego okresu przechowywania informacji podatkowych.

Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie,
że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

Wasze dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę.

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Zarząd AM ART-MEDIA AGENCJA PR