CHOSEN EVENTS

The European Transport Debate

See also
back to the main page
15-16.12.2011

Client:
PKP Cargo, Kapsch

Event type:
The European Transport Debate „Cooperation SCIENCE – INDUCTRY – TRANSPORT”. Spotkanie współorganizowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wspólnie z Politechniką Śląską pod honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.The meeting was co-organised by the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy jointly with the Silesian University of Technology under the honorary patronage of the President of the European Parliament, professor Jerzy Buzek.

Place:
Katowice

under construction
Polityka prywatności
Adres wydrukowanej strony: http://art-media.com.pl/en/the-european-transport-debate.htmlWydrukowano dnia 2018-12-14Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line
zamknij okno